wróć do zakresu usług

Prawo medyczne

sprawy na linii pacjent / podmioty świadczące usługi medy

Prawo medyczne

Prawo medyczne

Reprezentujemy naszych Klientów również w sprawach na linii pacjent – podmiot świadczący usługi medyczne.

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach:

- przeciwko NFZ / apteki / lekarze

- naruszenia dóbr osobistych pacjentów i lekarzy;

- działalności zakładów opieki zdrowotnej;

- bieżącego świadczenia usług medycznych, w tym wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa;

- odpowiedzialności zawodowej lekarzy;

- przymusowego podawania leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od narkotyków lub alkoholu;

- wykonywania zabiegów medycznych bez zgody pacjenta.

 Doradzamy w przedmiocie:

 - tworzenia i opiniowania umów dotyczących prowadzenia działalności medycznej;

- reprezentacji sądowej w postępowaniach cywilnych i karnych;

- ugodowego rozwiązywania sporów w stosunkach pacjentów z podmiotami świadczącymi usługi medyczne.