wróć do zakresu usług

Prawo karne # sprawy karne # kancelaria karna

Prawo karne # prawo skarbowe (KKS) sprawy karne gospodarcze

Prawo karne # sprawy karne # kancelaria karna

Prawo karne # sprawy karne # kancelaria karna

Kancelaria Adwokacka adwokat Krzysztof Tumielewicz posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko pojętego prawa karnego (spraw karnych), w tym prawa karnego materialnego, jak również prawa karnego procesowego, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań z zakresu prawa karnego gospodarczego, przestępstw korupcyjnych, akcyzowych, spraw karnoskarbowych, przestępczości zorganizowanej, narkotykowej, spraw aresztowych.

Posiadamy dośwaidczenie zarówno jako obrońcy (obrońca podejrzanego, obrońca oskrażonego, obońca skazanego) - jak również pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych, reprezentujący interesy Pokrzywdzonych lub ich rodzin, w sprawach karnych, w tym o zabójstwa, ciężki uszczerbek na zdrowiu, porwaniach, i wielu innych. Reprezentowaliśmy Klientów w wielu poważnych sprawach w całej Polsce, w tym między innymi: w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, która miała przemycić narkotyki warte ponad 320 mln złotych (kilkadziesiąt ton), zabójstwa w Dąbiu (reprezentowany przez Kancelarię Klient został uniewinniony), śmiertelnego uderzenia przechodnia przez rowerzystę gdzie Prokuratura wnioskowała o 5 lat pozbawienia wolności zaś Klient otrzymał wyrok 1 roku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. 

Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno w okresie bezpośrednio poprzedzającym ewentualne postawienie zarzutów (np. wobec osób podejrzewanych, którym jeszcze nie przedstawiono zarzutu / zarzutów, ale pozostają w kręgu osób podejrzewanych), jak i na etapie postępowania po przedstawieniu zarzutów, a nadto w trakcie postępowania prokuratorskiego (postępowanie przygotowawcze), sądowego, przed wszystkimi sądami, w tym Sądem Najwyższym, jak również w ramach postępowania karnego wykonawczego (w sprawach między innymi o warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w karze, odroczenie wykonania kary, dozór elektroniczny, przepustki, inne).

Adwokaci z Naszej Kancelarii reprezentują zarówno podejrzanych (oskarżonych), jak i pokrzywdzonych przestępstwem.

Przygotowujemy również opinie prawne, ekspertyzy prawne, a nadto zajmujemy się bieżącym doradztwem w zakresie problematyki prawnokarnej. Posiadamy dośwaidczenie w skomplikowanych sprawach wypadków drogowych, katastrof drogowych, a także sprawach gdzie kluczowe rolę odgrywają opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej (gwałt, zgwałcenie, gwałt zbiorowy).

Pomagamy również w sprawach karnych, o tzw. pospolite przestępstwa, jak: kradzież, jazda pod wpływem alkoholu, przez sprawy poważne sprawy karne, w tym karne gospodarcze (tzw. white collar crimes), a także w ramach postępowań karno-skarbowych, sprawach karnych o charakterze międzynarodowym.

Stale współpracujemy z adwokatami z Niemiec, Belgi, Holandii, Norwegii. Prowadzimy sprawy zwiazane z Europejskim Nakazem Aresztowania (tzw. ENA), ekstradycją (np. z Czarnogóry, Norwegii). Reprezentujemy również pokrzywdzonych występując, jako ich pełnomocnicy i oskarżyciele posiłkowi.

Nasi prawnicy dysponują doświadczeniem w przedmiocie postępowań dotyczących przestępstw: przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów,  przeciwko ochronie informacji, przeciwko obrotowi pieniędzmi, dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej, karnoskarbowych, w tym przestępstw akcyzowych, w tym VAT, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Świadczymy usługi o charakterze kompleksowym, reprezentując naszych Klientów zarówno na etapie postępowań przygotowawczych, w procesach sądowych, a także w ramach postępowań karnowykonawczych (odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie). Reprezentujemy przed polskimi organami i sądami obywateli innych państw oraz podmioty zagraniczne. W ramach naszej Kancelarii pracują adwokaci biegle władający językiem angielskim, niemieckim, i francuskim, rosyjskim. 

Pomagamy występując w roli obrońców podejrzanych i oskarżonych, skazanych, pełnomocników pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, pełnomocników oskarżycieli prywatnych
- pełnomocników oskarżycieli subsydiarnych, pełnomocników powodów cywilnych w procesach karnych. 

Ponadto, sporządzamy pisma procesowe w prowadzonych postępowaniach, uczestniczymy we wszystkich czynnościach, przed wszystkimi Sądami (w tym przed Sądem Najwyższym, Sądami Apelacyjnymi, i Naczelnym Sądem Administracyjnym) i wszystkimi organami (m.in. prokuraturą, policją, CBŚP, CBA, ABW, KAS). Bazując na naszym doświadczeniu sporządzamy także opinie prawne dotyczące problemów karnoprawnych.