wróć do zakresu usług

Prawo administracyjne

Spory pomiędzy inwestorami a wykonawcami, błędy w sztuce budowlanej, i inne; dochodzimy odszkodowań z tytułu błędów w sztuce budowlanej; opracowujemy kontrakty na realizacje inwestycji budowlanych; reprezentujemy przed organami administracyjnymi wszystkich instancji, przygotowujemy odwołania, zażalenia i skargi, pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń, koncesji i innych dokumentów.

A ponadto, świadczymy pomoc prawną, zarówno w zakresie doradztwa w obszarze prawa administracyjnego materialnego, jak i reprezentowania Klientów w postępowaniu administracyjnym.  Posiadamy doświadczenie w zakresie prawa budowlanego, w tym prawa zagospodarowania przestrzennego, prawo ochrony środowiska.

Doradzamy naszym Klientom w przedmiocie zamierzeń budowlanych w aspekcie prawa administracyjnego, w tym poprzez analizę istniejących zapisów planów miejscowych pod kątem możliwości realizacji planowanej inwestycji, jak i reprezentowanie w postępowaniach o wydanie warunków zabudowy, warunków lokalizacji inwestycji, a także pozwoleń na budowę, czy też pozwoleń na użytkowanie. Mamy doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sprawach uchwalania planu miejscowego, jego zmiany, a także w sporach związanych z uchwaleniem przepisów prawa miejscowego. Do naszych Klientów należą między innymi inwestorzy, jak również wykonawcy.

Stale współpracujemy z architektami, projektantami, inżynierami, biegłymi z zakresu budownictwa, wyceny nieruchomości.

Pomagamy w uzyskiwaniu decyzji i pozwoleń koniecznych dla podjęcia i prowadzenia danej działalności. Nasi Prawnicy reprezentują Klientów w sporach z właściwymi organami, w tym organami nadzoru budowlanego.

Mamy doświadczenie w sprawach związanych z uzyskaniem zezwoleń lub koncesji koniecznych dla prowadzenia danych działalności gospodarczych (np. sprzedaż paliw). Obsługujemy transakcje związane z nabyciem nieruchomości przez cudzoziemców.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowoadministracyjnych, zarówno przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA).