wróć do zespołu

aplikant adwokacki
Konrad Rydzewski

Aplikant adwokacki Szczecińskiej Izby Adwokackiej

aplikant adwokacki Konrad Rydzewski

Aplikant adwokacki Szczcińskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Odbywa aplikację pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza, obecnie na drugim roku. Biegle włada językiem angielskim. Posiada bogate doświadczenie z zakresu spraw odszkodowawczych, egzekucyjnych oraz spraw związanych z zatrzymaniem prawa jazdy.

 

aplikant adwokacki Konrad Rydzewski na blogu:

Konrad Rydzewski

Szkoda całkowita

Konrad Rydzewski
aplikant adwokacki

Szkoda całokwita - czym jest i w jaki sposób jest ustalana W praktyce likwidacji szkód komunikacyjnych (szkód powstałych w wyniku np. wypadku dwóch samochodów) ubezpieczyciele wypracowali model tzw. szkody całkowitej. Ze szkodą całkowitą mamy do czynienia w sytuacji, kiedy w wyniku zdarzenia np. wypadku, szacowane koszty przywrócenia pojazdu do stanu (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Zwrot od ubezpieczyciela odszkodowania i zadośćuczynienia wypłaconego przez sprawcę wypadku drogowego

Konrad Rydzewski
aplikant adwokacki

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie w wyroku z dnia 17.01.2017 r. zasądził na rzecz klienta Kancelarii od ubezpieczyciela pełny zwrot kosztów odszkodowania oraz zadośćuczynienia wypłaconego przez sprawcę wypadku komunikacyjnego na rzecz osoby pokrzywdzonej w wypadku.   Stan faktyczny sprawy sprowadzał się do tego, że klient Kancelarii został prawomocnie (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Odszkodowanie od koła łowieckiego za szkody w uprawach

Konrad Rydzewski
aplikant adwokacki

W dniu 04 kwietnia 2017 r. sukcesem zakończyła się sprawa prowadzona przez Kancelarię przed Sądem Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie, w której Kancelaria reprezentowała rolnika, któremu Koło Łowieckie odmówiło wypłaty należnego odszkodowania z tytułu wystąpienia na jego polach uprawnych szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną.  W zapadłym wyroku Sąd uwzględnił (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Konfiskata rozszerzona

Konrad Rydzewski
aplikant adwokacki

W dniu 27 kwietnia 2017 r. weszła w życie jedna z istotniejszych zmian w prawie karnym, tj. rozszerzenie zakresu tzw. konfiskaty rozszerzonej dotycząca przepadku przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Po nowelizacji przepadek rozszerzony dotyczyć będzie wszystkich czynów zabronionych, których zagrożenie karą wynosi co najmniej 5 lat pozbawienia wolności, a (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Odszkodowanie od zarządcy drogi za najechanie na dziurę

Konrad Rydzewski
aplikant adwokacki

Pozytywnie zakończył się spór sądowy klienta Kancelarii z zarządcą drogi - Powiatem Polickim. Wyrokiem z dnia 25.01.2018 r. Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie zasądził na rzecz poszkodowanego klienta Kancelarii odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku najechania przez powoda swoim pojazdem na głęboką wyrwę w drodze, w (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Uniewinnienie kierownika budowy przy pracach remontowych szybu windy

Konrad Rydzewski
aplikant adwokacki

W dniu 26.01.2018 r. Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum po ponad 3 latach procesu uniewinnił klienta Kancelarii od zarzutu niedopełnienia obowiązków kierownika budowy przy realizacji demontażu i montażu dźwigu w 2013 r. w budynku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i dopuszczenia do wykonywania pracy przy realizacji umowy w charakterze pracowników (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Nadmierny stres w pracy w szkole przyczyną wypadku przy pracy

Konrad Rydzewski
aplikant adwokacki

Po ponad 3 latach procesu w dniu 09.02.2018 r. sukcesem zakończyła się sprawa klientki kancelarii - nauczycielki w Szkole Podstawowej dotycząca ustalenia wypadku przy pracy. Jesienią 2014 r. w Szkole Podstawowej klientka kancelarii przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych otrzymała od dyrektor szkoły bardzo ostrą reprymendę słowną. Klientka kancelarii po tej rozmowie (...) czytaj więcej

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami