wróć do zespołu

adwokat
Konrad Rydzewski

Adwokat w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej

adwokat Konrad Rydzewski

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Współpracuje z adwokatem Krzysztofem Tumielewiczem od 2013 roku. Posiada bogate doświadczenie z zakresu spraw odszkodowawczych, w szczególności dotyczących szkód komunikacyjnych z polis OC i AC, w sprawach egzekucyjnych, gospodarczych związanych z niewykonaniem bądź niewłaściwym wykonaniem umów oraz karnych, w tym związanych z wypadkami oraz zatrzymaniem prawa jazdy. Biegle włada językiem angielskim prawniczym, posiada certyfikat TOLES na poziomie Higher.

 

adwokat Konrad Rydzewski na blogu:

Konrad Rydzewski

Szkoda całkowita

Konrad Rydzewski
adwokat

Szkoda całokwita - czym jest i w jaki sposób jest ustalana W praktyce likwidacji szkód komunikacyjnych (szkód powstałych w wyniku np. wypadku dwóch samochodów) ubezpieczyciele wypracowali model tzw. szkody całkowitej. Ze szkodą całkowitą mamy do czynienia w sytuacji, kiedy w wyniku zdarzenia np. wypadku, szacowane koszty przywrócenia pojazdu do stanu (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Zwrot od ubezpieczyciela odszkodowania i zadośćuczynienia wypłaconego przez sprawcę wypadku drogowego

Konrad Rydzewski
adwokat

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie w wyroku z dnia 17.01.2017 r. zasądził na rzecz klienta Kancelarii od ubezpieczyciela pełny zwrot kosztów odszkodowania oraz zadośćuczynienia wypłaconego przez sprawcę wypadku komunikacyjnego na rzecz osoby pokrzywdzonej w wypadku.   Stan faktyczny sprawy sprowadzał się do tego, że klient Kancelarii został prawomocnie (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Odszkodowanie od koła łowieckiego za szkody w uprawach

Konrad Rydzewski
adwokat

W dniu 04 kwietnia 2017 r. sukcesem zakończyła się sprawa prowadzona przez Kancelarię przed Sądem Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie, w której Kancelaria reprezentowała rolnika, któremu Koło Łowieckie odmówiło wypłaty należnego odszkodowania z tytułu wystąpienia na jego polach uprawnych szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną.  W zapadłym wyroku Sąd uwzględnił (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Konfiskata rozszerzona

Konrad Rydzewski
adwokat

W dniu 27 kwietnia 2017 r. weszła w życie jedna z istotniejszych zmian w prawie karnym, tj. rozszerzenie zakresu tzw. konfiskaty rozszerzonej dotycząca przepadku przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Po nowelizacji przepadek rozszerzony dotyczyć będzie wszystkich czynów zabronionych, których zagrożenie karą wynosi co najmniej 5 lat pozbawienia wolności, a (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Odszkodowanie od zarządcy drogi za najechanie na dziurę

Konrad Rydzewski
adwokat

Pozytywnie zakończył się spór sądowy klienta Kancelarii z zarządcą drogi - Powiatem Polickim. Wyrokiem z dnia 25.01.2018 r. Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie zasądził na rzecz poszkodowanego klienta Kancelarii odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku najechania przez powoda swoim pojazdem na głęboką wyrwę w drodze, w (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Uniewinnienie kierownika budowy przy pracach remontowych szybu windy

Konrad Rydzewski
adwokat

W dniu 26.01.2018 r. Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum po ponad 3 latach procesu uniewinnił klienta Kancelarii od zarzutu niedopełnienia obowiązków kierownika budowy przy realizacji demontażu i montażu dźwigu w 2013 r. w budynku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i dopuszczenia do wykonywania pracy przy realizacji umowy w charakterze pracowników (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Nadmierny stres w pracy w szkole przyczyną wypadku przy pracy

Konrad Rydzewski
adwokat

Po ponad 3 latach procesu w dniu 09.02.2018 r. sukcesem zakończyła się sprawa klientki kancelarii - nauczycielki w Szkole Podstawowej dotycząca ustalenia wypadku przy pracy. Jesienią 2014 r. w Szkole Podstawowej klientka kancelarii przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych otrzymała od dyrektor szkoły bardzo ostrą reprymendę słowną. Klientka kancelarii po tej rozmowie (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Odszkodowanie z AC

Konrad Rydzewski
adwokat

16 maja 2018 r. pełnym uwzględnieniem powództwa, tj. zasądzeniem kwoty 45.300,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie zakończyła się sprawa klienta kancelarii wiedziona przed Sądem Rejonowym w Gryficach przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń o zapłatę odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia autocasco. W toku postępowania likwidacyjnego PZU odmówiło poszkodowanemu wypłaty odszkodowania (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Zmniejszenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych do okresu 6 lat

Konrad Rydzewski
adwokat

Wyrokiem z dnia 20 września 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie w IV Wydziale Karnym Odwoławczym po apelacji wniesionej przez Kancelarię zmienił na korzyść Klienta kancelarii wyrok Sądu I instancji m.in. zamieniając dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 6 lat, orzekł niższą karę pozbawienia wolności niż ta o (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Sprawa odszkodowawcza zakończona sukcesem

Konrad Rydzewski
adwokat

Sąd Okręgowy w Słupsku wyrokiem z dnia 21.09.2018 r. oddalił apelację pozwanego zakładu ubezpieczeń Link4 od wyroku Sądu Rejonowego w Człuchowie przyznającego Klientowi kancelarii odszkodowanie na podstawie polisy AC w kwocie 24.000 zł + odsetki ok. 6000 zł za uszkodzony pojazd Porsche.   W (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Pokrzywdzona w wypadku drogowym doczekała się zadośćuczynienia

Konrad Rydzewski
adwokat

Sąd Okręgowy w Szczecinie w IV Wydziale Karnym Odwoławczym wyrokiem z dnia 27.09.2018 r. utrzymał w mocy korzystny dla Klienta kancelarii wyrok Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie skazujący sprawcę, który będąc w stanie nietrzeźwości przekraczającym jeden promil alkoholu we krwi spowodował wypadek drogowy, w którym obrażeń doznała Klientka (...) czytaj więcej

Konrad Rydzewski

Zwrot kosztów podróży i zadośćuczynienie od biura podróży za zmarnowany urlop

Konrad Rydzewski
adwokat

Prawomocnym nakazem zapłaty zakończyła się sprawa klienta Kancelarii przeciwku biuru podróży Neckermann. Klient w wyniku błędnych informacji przekazanych przez pracowników biura podróży w dniu wyjazdu nie dość, że nie zdołał dotrzeć na czas na lot na wymarzoną azjatycką podróż to również musiał ponieść dodatkowe koszty lotów nieprzewidzianych w planie podróży. (...) czytaj więcej

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami