wróć do zespołu

adwokat
Agnieszka Gziut

Adwokat w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej

adwokat Agnieszka Gziut

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Prawa i Administracji. Brała udział w programie Erasmus na Université Montesquieu Bordeaux 4 we Francji. Preferuje prawo cywilne, rodzinne i rzeczowe. Biegle włada językiem angielskim oraz francuskim.

 

adwokat Agnieszka Gziut na blogu:

Agnieszka Gziut

Zabezpieczenie kosztów utrzymania rodziny na czas trwania postępowania o rozwód

Agnieszka Gziut
adwokat

Celem zabezpieczenia na czas postępowania o rozwód jest zapewnienie środków materialnych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie rodziny jako całości oraz zaspokojenie uzasadnionych potrzeb jej członków, przy zachowaniu zasady równej stopy życiowej.   Obowiązek alimentacyjny Powstaje przez zawarcie małżeństwa i gaśnie dopiero z chwilą jego ustania lub unieważnienia. Rozmiar obowiązku zależy od sił, (...) czytaj więcej

Agnieszka Gziut

Tymczasowe aresztowanie

Agnieszka Gziut
adwokat

Tymczasowe aresztowanie jest najsurowszym środkiem zapobiegawczym.   Wyróżniamy dwa rodzaje środków zapobiegawczych: 1. środki izolacyjne – tymczasowe aresztowanie, 2. środki nieizolacyjne – poręczenie majątkowe; poręczenie społeczne; poręczenie od tzw. osoby godnej zaufania; dozór policji; nakaz (...) czytaj więcej

Agnieszka Gziut

NFZ ponownie przegrywa w sprawie przeciwko lekarzowi - o zapłatę odszkodowania

Agnieszka Gziut
adwokat

Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 04 października 2016 r. oddalił apelację Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie o zapłatę przeciwko lekarzowi.  Narodowy Fundusz Zdrowia pozwał lekarza o zapłatę kwoty ponad 36.000 złotych wraz z odsetkami tytułem odszkodowania za wystawianie przez tego lekarza recept na leki refundowane, w okresie kiedy (...) czytaj więcej

Agnieszka Gziut

Rozliczenie konkubinatu

Agnieszka Gziut
adwokat

Czym jest konkubinat? Konkubinatem jest trwały związek kobiety i mężczyzny, żyjących razem jak w małżeństwie, którzy jednak nie decydują się z różnych przyczyn na zawarcie związku małżeńskiego. Osoby żyjące w konkubinacie pozostają we wspólnym, stałym pożyciu, utrzymując więź psychiczną i fizyczną oraz gospodarczą. Jeżeli nie istnieje chociażby jedna (...) czytaj więcej

Agnieszka Gziut

Skarga na czynności komornika

Agnieszka Gziut
adwokat

Czym jest i kiedy przysługuje skarga na czynności komornika? Skarga na czynności komornika jest środkiem prawnym, który przysługuje zarówno na działania jak i zaniechania organu egzekucyjnego. Za działania uważa się czynności, w których komornik wydaje konkretne orzeczenia – np. postanowienie o zawieszeniu postępowania, ale także dokonuje konkretnych czynności, (...) czytaj więcej

Agnieszka Gziut

Doręczenie zastępcze - co w sytuacji gdy pismo nie dotarło do rąk adresata?

Agnieszka Gziut
adwokat

Czym jest doręczenie zastępcze? Jest to doręczenie korespondencji do rąk innej osoby niż adresat, w razie jego niezastania. Krąg tych osób został ściśle określony w art. 138 k.p.c., są nimi: - dorosły domownik, przedstawiciel administracyjny domu, dozorca domu lub przedstawicie właściwego organu gminy, jeżeli osoby te nie są (...) czytaj więcej

Agnieszka Gziut

Wyrok zaoczny

Agnieszka Gziut
adwokat

Przesłanki wydania wyroku zaocznego: Sąd wydaje wyrok zaoczny w sytuacji gdy: Pozwany nie stawił się na rozprawę – chodzi o pierwszą rozprawę, obecność na pierwszym terminie i wzięcie udziały w rozprawie uniemożliwia wydanie wyroku zaocznego, choćby pozwany nie stawił się na kolejne rozprawy; Pomimo stawiennictwa pozwany nie bierze (...) czytaj więcej

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami