W naszej Kancelarii wspieramy
młodych i zdolnych adeptów prawa

Stale współpracujemy ze studentami prawa oraz aplikantami adwokackimi i radcowskimi, którzy w czasie praktyki mają możliwość zapoznania się ze sprawami z niemalże wszystkich dziedzin prawa, poczynając przez sprawy cywilne, karne, administracyjne, gospodarcze, rodzinne, itd.

Poznaj naszych prawników:

adwokat Krzysztof Tumielewicz
adwokat Krzysztof Tumielewicz

Krzysztof Tumielewicz

adwokat

Jestem adwokatem od 2009 r. Członkiem Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Wcześniej, absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego – Wydziału Prawa 2000/2005. W tzw. międzyczasie odbyłem między innymi staż w Kancelarii Prezydenta RP 2004, Prokuraturze Rejonowej w Szczecinie / 2006, Sądzie Okręgowym. Pracowałem również jako asystent sędziego w Wydziale Karnym Odwoławczym 2005/2006.

Aplikacje Adwokacką ukończyłem złożeniem egzaminu adwokackiego z wynikiem bardzo dobrym 2006/2009.

Od roku 2010 r. prowadzę własną Kancelarię Adwokacką. W skład obecnie dziewięcioosobowego zespołu prowadzonej przeze mne Kancelarii Adwokackiej wchodzą między innymi: adwokaci, aplikanci adwokaccy, a także absolwenci i studenci wydziału prawa. Prowadzimy stałą obsługę prawną zarówno podmiotów gospodarczych, jak również Klientów indywidualnych.

Preferujemy prawo cywilne, karne, w tym karnoskarbowe, a także prawo gospodarcze, rodzinne, i odszkodowania.

Zostałem wybrany przez Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej Sędzią Sądu Dyscyplinarnego na kadencję 2016-2020.

Dyplom złożenia egzaminu adwokackiego

adwokat Maria Tumielewicz
adwokat Maria Tumielewicz

Maria Tumielewicz

adwokat

Członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

Ukończyłam w 2009 r. studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbywając trzyletnią aplikację adwokacką pod patronatem adwokatów: Dariusza Jana Babskiego, Marka Baranowicza oraz Jerzego Konwisarza, zdobyłam wszechstronne doświadczenie zawodowe.

W 2013 r. zdałam z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki.

adwokat Urszula Kuć
adwokat Urszula Kuć

Urszula Kuć

adwokat

 • +48 791 892 494
 • urszula.kuc@wp.pl

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa. Odbyła aplikacje adwokacką pod Patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza. Biegle włada językiem niemieckim. Posiada bogate doświadczenia w sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach z zakresu prawa cywilnego, i rodzinnego.

adwokat Ewa Biernacka-Buksza
adwokat Ewa Biernacka-Buksza

Ewa Biernacka-Buksza

adwokat

 • +48 602 100 679
 • biernacka@kairp.pl

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego - Wydziału Prawa. Aplikant Adwokacki w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej. Posiada uprawnienia do występowania przed sądami rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi. Biegle posługuje się językiem angielskim.

adwokat Alicja Krzyśko-Makulska
adwokat Alicja Krzyśko-Makulska

Alicja Krzyśko-Makulska

adwokat

 • +48 602 100 679
 • krzysko@kairp.pl

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Odbywała aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza. Interesuje się prawem karnym, rodzinnym i medycznym. W 2018 roku zdała egzamin adwokacki.

adwokat Konrad Rydzewski
adwokat Konrad Rydzewski

Konrad Rydzewski

adwokat

 • +48 602 100 679
 • rydzewski@kairp.pl

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Współpracuje z adwokatem Krzysztofem Tumielewiczem od 2013 roku. Posiada bogate doświadczenie z zakresu spraw odszkodowawczych, w szczególności dotyczących szkód komunikacyjnych z polis OC i AC, w sprawach egzekucyjnych, gospodarczych związanych z niewykonaniem bądź niewłaściwym wykonaniem umów oraz karnych, w tym związanych z wypadkami oraz zatrzymaniem prawa jazdy. Biegle włada językiem angielskim prawniczym, posiada certyfikat TOLES na poziomie Higher.

adwokat Agnieszka Gziut
adwokat Agnieszka Gziut

Agnieszka Gziut

adwokat

 • +48 602 100 679
 • gziut@kairp.pl

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Prawa i Administracji. Brała udział w programie Erasmus na Université Montesquieu Bordeaux 4 we Francji. Preferuje prawo cywilne, rodzinne i rzeczowe. Biegle włada językiem angielskim oraz francuskim.

aplikant adwokacki Marta Witkowska
aplikant adwokacki Marta Witkowska

Marta Witkowska

aplikant adwokacki

 • +48 602 100 679
 • witkowska@kairp.pl

Studentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Współpracuje z adwokatem Krzysztofem Tumielewiczem.

aplikant adwokacki Sandra Wylegała
aplikant adwokacki Sandra Wylegała

Sandra Wylegała

aplikant adwokacki

 • +48 602 100 679
 • wylegala@kairp.pl

Aplikant adwokacki Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

aplikant adwokacki Agnieszka Zabłocka
aplikant adwokacki Agnieszka Zabłocka

Agnieszka Zabłocka

aplikant adwokacki

 • +48 602 100 679
 • zablocka@kairp.pl

Aplikant adwokacki Szczecińskiej Izby Adwokackiej

aplikant radcowski Martyna Mordas
aplikant radcowski Martyna Mordas

Martyna Mordas

aplikant radcowski

Aplikant Radcowski Martyna Mordas. Odbywa Aplikacje Radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Współpracuje z adwokatem Krzysztofem Tumielewiczem. Jest Absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Prawa. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym. Posiada między innymi dośwaidczenie w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, rozliczenia konkubinatu, zniesienia współwłasności, postępowania administracyjnego i egzekucji. Biegle włada językiem angielskim.

prawnik Dominika Tumielewicz
prawnik Dominika Tumielewicz

Dominika Tumielewicz

prawnik

Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. Interesuje się prawem gospodarczym, cywilnym, obrotem nieruchomościami. Posiada doświadczenie w pracy w Kancelarii Notarialnej. Obecnie współpracuje z Kancelarią, w zakresie współpracy z Klientami biznesowymi, sieciami handlowymi wielkopowierzchniowymi, w tym między innymi w zakresie komercjalizacji nieruchomości handlowych. Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

sekretarz kancelarii Kamila Cicha
sekretarz kancelarii Kamila Cicha

Kamila Cicha

sekretarz kancelarii

Obsługę biurową kancelarii adwokackiej prowadzi Kamila Cicha.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami