wróć do aktualności

W dniu 13 lipca 2011 r. Sąd Najwyższy podjął ważną dla kierowców uchwałę, z której wynika, że: sprawca wypadku komunikacyjnego, wobec którego zastosowano środek karny polegający na obowiązku naprawienia szkody (art. 46 § 1 w związku z art. 39 pkt 5 k.k.), może domagać sie od ubezpieczyciela - na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów - zwrotu świadczenia zapłaconego na rzecz pokrzywdzonego.

To bardzo ważne orzeczenie dla kierowców, którzy spowodowali wypadek komunikacyjny, Sąd w wyroku, orzekł obowiązek naprawienia szkody, który dotychczas, w większości wypadków, pomimo posiadania ważnej polisy OC, kierowca musiał wypłacać z „własnej kieszeni".

Po opublikowaniu pisemnego uzasadnienia w/w orzeczenia, zamieścimy na łamach naszej strony, dalsze informacje na temat tej sprawy.

opracował Krzysztof Tumielewicz, adwokat.
źródło: www.sn.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami